Ordenssamfundet VS


Sammanhållningen inom den Kungliga Flottans musikkår var god. Det var vanligt, att man på lediga stunder samlades till små samkväm på något av stadens kaféer. En liten grupp av fem underofficerare brukade träffas i Grand Cafés lokaler. Året var 1924. 

Vid ett av dessa tillfällen framträdde Joachim Johansson och under det han hängde sina egenhändigt tillverkade ”ordensdekorationer” om halsen på de övriga deltagarna höll han ett introduktionstal av följande lydelse: - Logen är bildad och ”ceremonien” kan taga sin början. –

VS Loger

Stamlogen

i Karlskrona
 
Instiftades 1924 och idag 170 Bröder och Systrar

Logen Stella Polaris

i Helsingborg
 
Instiftades 1931 och idag 70 Bröder

Logen Regulus

i Ängelholm
 
Instiftades 1933 och idag 50 Bröder och Systrar

Logen Orion

i Göteborg
 
Instiftades 1943 och idag 240 Bröder och Systrar

Logen Capella

i Halmstad
Instiftades 1975 och idag 80 Bröder och Systrar

Göteborgs Räddningsmission


Den årliga Donationen på 10.000 kr gick till Göteborgs Räddningsmission projekt Solrosen som arbetar med Barn o tonåringar där familjemedlem är frihetsberövad.

• Enskilda samtal eller i grupp
• Läger för barn o familjer
• Utflykter o andra aktiviteter
• Musikundervisning

Donationen mottogs av projektansvarig Lovisa Nygren och överlämnades av Logemästare Yngve Jakobsson och Logeskattmästare Rolf Carlsson.
Ordenssamfundet VS • © 2002 - 2015 • info@osvs.se • http://www.osvs.se •