Ordenskalender

Stamlogen Fredag 5 maj 18:30
VII:e graden

Regulus Fredag 5 maj 19:00
ÄNDRING: Logemöte. V graden. Valmöte. II graden utgår.

OrionDK Måndag 8 maj  
Damklubbens möte

Capella Måndag 8 maj 19:00
Damklubben

Regulus Onsdag 10 maj 19:00
Styrelsemöte

StellaPolaris Fredag 12 maj  
Valmöte

Capella Måndag 15 maj 18:30
Styrelsemöte, OBS annan lokal

Orion Fredag 19 maj  
Valmöte med räkfrossa

Capella Fredag 19 maj 19:00
VI:e graden, Valmöte

Stamlogen Lördag 20 maj  
Gemensam avslutning för utskotten

Visa mer

Gåva till Idrottsföreningen Grunden Bois


• I år ger Logen Orion av Ordenssamfundet V*S en gåva på 10 000 kronor till Idrottsföreningen Grunden Bois för sitt stora arbete med att ta emot alla som vill vara med och idrotta, oavsett graden av intellektuell funktionsnedsättning.

• Tanken med Grunden Bois verksamhet är inte bara att bli bra i idrott utan att aktiv åstadkomma ett gott liv för personer med funktionsnedsättningar och därigenom en meningsfull fritid och en mening med livet.

• Gåvan överlämnades av Logemästare Yngve Jakobsson till Grunden Bois ordf. Joakim Andersson och Thor Guttormsen.

Publicum

Orion December 2016
Idrottsföreningen Grunden BOIS

Regulus Oktober 2016
Regulus bombsäkrar arkiv

Capella April 2016
Capella byter hemvist

StellaPolaris Mars 2016
StellaPolaris 85 års Jubileum

Orion December 2015
SU Barncancercentrum

Orion December 2014
Göteborgs Räddningsmission

Orion December 2013
Pro Liv Väst

Stamlogen Mars 2013
Blekinge Länstidning

Orion December 2012
Föräldraförenngen Mot Narkotika

Orion December 2011
Göteborgs Räddningsmission